Academics

Meritorious Students Class XII 2021-22

ANCHAL RAJ 76.00%
ANJALI KUSHWAHA 79.60%
ANUBHAV SHUKLA 81.20%
AVINASH YADAV 80.20%
AMAN SAHU 83.40%
AMAN KESHARWANI 84.20%
ANUSHRI YADAV 81.20%
ARYA SONI 78.20%
SHIFA KHAN 81.20%
TANU KAUSHAL 78.60%
UJJWAL KESARWANI 80.40%
ANJALI PATEL 90.40%
ARISHA MANSOOR 77.00%
DISHA MISHRA 87.20%
KASHISH AGRAWAL 80.40%
MOHD YASHAL ARFEEN 81.40%
RAVINDRA YADAV 77.20%
SHREYASH MISHRA 75.60%
ZIKRA IRSHAD 88.80%
SIMRAN KUMARI 75.40%
ANKIT PATEL II 81.20%
MRIDUL MISHRA 80.00%
PALLAVI KESHARWANI 78.40%
DEEKSHA TRIPATHI 86.00%
HARSH SINGH 87.20%
ANMOL JAISWAL 77.20%
RAJNEESH JAISWAL 83.40%
SHWETA MISHRA 84.20%
ARYA SONI 77.80%
SAUD TAJDAR 76.00%
ALFIYA NAAZ 82.20%
SUDHIR KESHARWANI 76.40%
DEVANSH SINGH 81.00%
MARIYAM MASROOR 89.20%