Academics

Meritorious Students Class X 2021-22

GYANEDRA KUMAR YADAV 76.20%
DIPYANSHU SAHU 81.60%
SHREYANSH YADAV 79.00%
ANSHU PATEL 85.20%
ARISH 76.80%
KARTIKEY OJHA 87.60%
RITISHA GUPTA 88.00%
SAIFEE KHAN 83.60%
MOHD MUBASSIR 85.60%
PRACHI YADAV 88.80%
SUMAIYA SALEEM 80.20%
SHAGUN MISHRA 75.40%
DEEPAK GUPTA 87.20%
PRAGYA MAURYA 78.20%
NAUSHEEN FATIMA 83.80%
SAKSHAM GUPTA 81.20%
VARTIKA 79.00%
JANHAVI SRIVASTAVA 75.40%
AYUSH MISHRA 78.60%
SUDIBYA SINGH 75.40%