Academics

CLASS XII TOPPERS 2022-23

AYUSHI MISHRA 90.80%
BHAVESH PANDEY 90.60%
DEEPALI PAL 89.40%
KSHITIJ SHUKLA 90.60%
SUBRAT TRIPATHI 89.40%

CLASS XII TOPPERS 2021-22

SANDHYA SINGH 90.60%
SATEESH KUMAR 94.00%
BUSHRA NAAZ 94.00%
NIDHI SHUKLA 91.00%

CLASS XII TOPPERS 2020-21

VIBHOR YADAV 94.40%
RAJEEV YADAV 93.60%
ANSHIKHA SAHU 93.40%
AYUSH KUMAR MAURYA 94.20%
DIXITH KUMAR 93.40%

CLASS XII TOPPERS 2019-20

PUSHPAKAR YADAV 94.00%
RISHABH MISHRA 94.00%
SWIKRITI PATEL 94.80%
ABHISHEK KR. PATEL 92.00%
SHEKHAR BHARTIYA 92.60%
MOHD. ADNAN 88.00%
KAUSHIK RAJ SAHU 89.80%
SIMMI MAURYA 87.20%

CLASS XII TOPPERS 2018-19

RAJAT DWIVEDI 88.40%
SARIKA MAURYA 91.40%
NIKHAT FATIMA 89.00%

CLASS XII TOPPERS 2017-18

BRIJENDRA PRATAP SINGH 90.00%
MOHD. IZUL ARFEEN 84.60%
TUSHAR MISHRA 80.80%

CLASS XII TOPPERS 2016-17

SAIF ANSARI 78.00%
RAVI PRAKASH 72.60%
SWATI DUBEY 72.80%